Řád burzy

  1. V den konání burzy musí být plocha vyklizena do 14.00, po půl hodině navíc je účastník povinen zaplatit 200,-.

  2. Prodávat je povoleno věci AUTO, MOTO, VETERAN, SBĚRATELSTVÍ a ARMY.

  3. Je zakázáno prodávat potraviny, nápoje a věci, které se neslučují s bodem č. 2.

  4. K vyhození odpadků používejte výhradně odpadkové pytle.


Při vstupu souhlasíte se stanovenými podmínkami!
Pokud je porušíte, budete bez vrácení vstupného vyloučeni z burzy!